Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej w przestrzeni internetowej.


Dodatkowe materiały do wykładu dla Rodziców, który odbył się 15 stycznia 2020r.


2020-01-21
Magdalena Majdańska-Kozak

„Regulowanie emocji u dzieci i młodzieży w odniesieniu do stylów przywiązania”


Dodatkowe materiały do wykładu z 5 listopada 2019 r.


2019-11-18
Magdalena Majdańska-Kozak

Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej w przestrzeni internetowej


Prezentacja, przydatne linki.


2019-04-23
Magdalena Majdańska-Kozak

Jak rozwinąć u dzieci zainteresowania czytelnicze?

2018-03-27
Barbara Szummer

Analiza cyberprzestrzeni wobec zagrożeń wychowawczej roli systemu rodzinnego

2018-01-30
Barbara Szummer

Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań.

Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych.
2016-12-12
Magdalena Majdańska-Kozak

Zachęcamy do przeczytania poniższych artykułów

Jak zachęcać dziecko do współpracy?
Jak wspierać dziecko w rozwoju talentów?
2016-11-29
Barbara Szummer

Dzieci w sieci

2015-10-16
Barbara Szummer

Rodzice jako osoby znaczące w rozwoju człowieka

2015-06-12
Barbara Szummer

Warto przeczytać

2015-05-04
Anita Fieducik