Realizacja zadań z zakresu profilaktyki wśród uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Izabelinie w 2 semestrze roku szkolnego 2016/2017

2017-06-22
Barbara Szummer

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki wśród uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Izabelinie w 2 semestrze roku szkolnego 2016/2017

2017-06-19
Anita Fieducik

Działania w zakresie profilaktyki wśród uczniów Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017

2016-12-12
Anita Fieducik

Działania profilaktyczne w Gimnazjum - I semestr roku szkolnego 2016/2017

2016-12-12
Magdalena Majdańska-Kozak

Działania profilaktyczne - II semestr roku szkolnego 2015/2016.

2016-06-17
Anita Fieducik

Działania profilaktyczne - I semestr roku szkolnego 2015/2016

2015-12-10
Anita Fieducik