Przekaż 1 % PIT na Szkołę w Izabelinie


Zmiana numeru KRS.


2019-01-22
Magdalena Majdańska-Kozak

Regulamin Rady Rodziców

2019-09-09
Magdalena Majdańska-Kozak

Numer konta Rady Rodziców i adres e-mail do komunikacji z Radą

2012-10-07
Anita Fieducik

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 20 listopada 2019 roku

2020-01-13
Magdalena Majdańska-Kozak

Planowane na rok 2020 działania w zakresie profilaktyki w Szkole Podstawowej w Izabelinie.

2020-01-09
Magdalena Majdańska-Kozak

Zebranie Rady Rodziców - 8 stycznia 2020 r.

2020-01-07
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 16 października 2019 roku

2019-11-06
Magdalena Majdańska-Kozak

Zebranie Rady Rodziców - 20 listopada 2019 r.

2019-11-04
Magdalena Majdańska-Kozak

Zebranie Rady Rodziców - 16 października 2019 r.

2019-10-03
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 25 września 2019 roku

2019-10-03
Magdalena Majdańska-Kozak

Zebranie Rady Rodziców - 25 września 2019 r.

2019-09-25
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 22 maja 2019 roku

2019-06-07
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 10 kwietna 2019 roku

2019-06-07
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 27 marca 2019 roku

2019-05-14
Magdalena Majdańska-Kozak

Zebranie Rady Rodziców - 10 kwietnia 2019 r.

2019-04-04
Magdalena Majdańska-Kozak

Zebranie Rady Rodziców - 27 marca 2019 r.

2019-03-25
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 13 lutego 2019 roku

2019-03-12
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 16 stycznia 2019 roku

2019-02-15
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 28 listopada 2018 roku

2019-02-06
Magdalena Majdańska-Kozak

Zebranie Rady Rodziców - 16 stycznia 2019 r.

2019-01-10
Magdalena Majdańska-Kozak

Zebranie Rady Rodziców - 28 listopada 2018 r.

2018-11-27
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 24 października 2018 roku

2018-11-09
Magdalena Majdańska-Kozak

Zebranie Rady Rodziców - 24 października 2018 r.

2018-10-20
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 26 września 2018 roku

2018-10-15
Magdalena Majdańska-Kozak

Zebranie Rady Rodziców - 26 września 2018 r.

2018-09-10
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 23 maja 2018 roku

2018-09-10
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 24 kwietnia 2018 roku

2018-05-16
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców – 23 maja 2018 r.

2018-05-14
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców – 24 kwietnia 2018 r.

2018-04-20
Anita Fieducik

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 19 marca 2018 roku

2018-03-27
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców – 19 marca 2018 r.

2018-03-12
Anita Fieducik

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 21 lutego 2018 roku

2018-02-28
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców – 21 lutego 2018 r.

2018-02-15
Anita Fieducik

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 13 grudnia 2017 roku

2018-01-09
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców – 13 grudnia 2017 r.

2017-12-06
Anita Fieducik

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Izabelinie w dniu 26 października 2017 roku

2017-11-07
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców – 26 października 2017 r.

2017-10-19
Anita Fieducik

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Izabelinie w dniu 28 września 2017 roku

2017-10-16
Anita Fieducik

Sprawozdania podsumowujące działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

2017-10-16
Anita Fieducik

Informacja dotycząca zmiany Prezydium Rady Rodziców

2017-10-07
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców – 28 września 2017 r.

2017-09-15
Anita Fieducik

Sprawozdanie z zebrania Rad Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Izabelinie w dniu 31 maja 2017 roku

2017-06-13
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców – 31 maja 2017 r.

2017-05-17
Anita Fieducik

Sprawozdanie z zebrania Rad Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Izabelinie w dniu 26 kwietnia 2017 roku

2017-05-05
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców – 26 kwietnia 2017 r.

2017-04-19
Anita Fieducik

Sprawozdanie z zebrania Rad Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Izabelinie w dniu 22 marca 2017 roku

2017-03-29
Magdalena Majdańska-Kozak

Zebranie Rady Rodziców – 22 marca 2017 r.

2017-03-08
Anita Fieducik

Sprawozdanie z zebrania Rad Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Izabelinie w dniu 18 stycznia 2017 roku

2017-01-25
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców – 18 stycznia 2017 r.

2017-01-13
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie z zebrania Rad Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Izabelinie w dniu 14 grudnia 2016 roku

2016-12-24
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców - 14 grudnia 2016 r.

2016-11-30
Magdalena Majdańska-Kozak

Prośba do Rodziców o wpłaty na fundusz Rad Rodziców

Brakuje środków na sfinansowanie inicjatyw w drugim semestrze
2016-11-03
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie i uchwały z posiedzenia Rad Rodziców z dnia 26 października 2016

2016-11-02
Magdalena Majdańska-Kozak

Zebranie Rady Rodziców - 26 października 2016 r.

2016-10-13
Magdalena Majdańska-Kozak

Sprawozdanie i uchwały z posiedzenia Rad Rodziców z dnia 21 września 2016

2016-09-23
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców - 21 września 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z listem Przewodniczącego Rad Rodziców Pana Olgierda Porębskiego.
2016-09-13
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców - 24 maja 2016 r.

2016-05-10
Anita Fieducik

Uchwały Rad Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie z dnia 15 marca 2016 r.

2016-03-21
Anita Fieducik

Uchwała Prezydium Rad Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie z dnia 25 lutego 2016 r.

2016-02-29
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców - 15 marca 2016 r.

2016-02-29
Anita Fieducik

Przekaż 1% PIT na szkołę w Izabelinie

2016-01-19
Anita Fieducik

Komunikat po zebraniu Rad Rodziców w dniu 14 grudnia 2015 r.

2016-01-04
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców - 14 grudnia 2015 r.

2015-12-07
Anita Fieducik

Uchwały Rad Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie z dnia 16 listopada 2015 r.

2015-11-25
Anita Fieducik

Komunikat po zebraniu Rad Rodziców w dniu 16 listopada 2015 r.

2015-11-25
Anita Fieducik

Sprawozdanie z działalności Rad Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie w roku szkolnym 2014/2015

2015-11-25
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców - 16 listopada 2015 r.

2015-11-05
Anita Fieducik

Notatka z pierwszego spotkania Rady Rodziców

2015-09-30
Anita Fieducik

Uchwały Rad Rodziców z dnia 24 września 2015 r.

2015-09-29
Anita Fieducik

Zebranie Rady Rodziców - 24 września 2015 r.

2015-09-22
Anita Fieducik

Regulamin Rady Rodziców

2013-10-01
Anita Fieducik