Harmonogram rekrutacji do warszawskich liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020

2019-03-08
Magdalena Majdańska-Kozak

Wykaz warszawskich liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia, które będą dokonywały naboru na rok szkolny 2019/2020

2019-03-06
Magdalena Majdańska-Kozak

Poradnik dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych "Jak mądrze wybierać i wspierać?"

2019-03-06
Magdalena Majdańska-Kozak

"Dni otwarte” w warszawskich liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia

2019-03-06
Magdalena Majdańska-Kozak

Test predyspozycji zawodowych

2019-03-06
Magdalena Majdańska-Kozak

Warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych i Rodziców

2019-01-16
Magdalena Majdańska-Kozak

Ranking liceów warszawskich 2018

2018-12-02
Magdalena Majdańska-Kozak

Osobowość a kariera


Test Osobowości.


2018-09-29
Magdalena Majdańska-Kozak

Test "Kotwice Scheina"


Kwestionariusz  dla uczniów.


2018-09-29
Magdalena Majdańska-Kozak

Portal edukacyjny Perspektywy

2018-09-29
Magdalena Majdańska-Kozak

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

2018-09-29
Magdalena Majdańska-Kozak