Godziny pracy specjalistów

Pedagog szkolny -  p. Małgorzata Jarzyna

Psycholog - p. Katarzyna Chudecka

Logopeda - p. Małgorzata Edyta Poniatowska (budynek szkoły ul. Wojska Polskiego 5)

Terapeuta pedagogiczny - p. Beata Wachowicz

 

2018-09-11
Barbara Szummer