Godziny pracy specjalistów

Pedagog szkolny -  p. Małgorzata Jarzyna (budynek szkoły ul. Wojska Polskiego 5):

poniedziałek - 9.15 - 14.30

wtorek - 10.00-13.30, w dni zebrań dyżur w godz. 17.00-19.00;

środa - 9.00-12.45;

czwartek - 9.00-13.30;

piątek - 9.00-14.00.

Pedagog szkolny - p. Małgorzata Słomczyńska (budynek szkoły ul. 3 Maja 49):

poniedziałek - 8.50-13.20;

wtorek - 8.00-11.30;

środa - 9.00-12.30; 13.30-15.30, w dni zebrań do godz.18.30;

czwartek - 8.50-13.50;

piątek - 8.00-12.00.

Logopeda - p. Małgorzata Edyta Poniatowska (budynek szkoły ul. Wojska Polskiego 5):

poniedziałek - 12.45-16.45;

wtorek - 11.45-16.15, w dni zebrań dyżur w godz. 17.00-19.00 (należy zapisać się przez sekretariat);

środa - 11.45-14.45;

czwartek - 11.45-15.15;

piątek - 12.30-15.30.

Pedagog szkony, psycholog - p. Anna Wasiukiewicz:

poniedziałek - 9.00-15.30 (budynek szkoły 3 Maja 49);

wtorek - 8.30-12.30 (budynek szkoły ul. Wojska Polskiego 5),

środa - 8.00-9.00 (budynkek szkoły ul. Wojska Polskiego 5), 9.00-13.30 (budynek szkoły ul. 3 Maja 49), 13.30-14.30 (budynek szkoły ul. Wojska Polskiego 5);

czwartek - 9.30-11.30 (budynek szkoły 3 Maja 49), 11.45-14.30 (budynek szkoły ul. Wojska Polskiego 5);

piątek - 8.30-9.40 (budynek szkoły ul. 3 Maja 49), 9.45-12.30 (budynek szkoły u. Wojska Polskiego 5).

 

 

2018-09-11
Barbara Szummer