Godziny pracy specjalistów

Pedagog szkolny -  p. Małgorzata Jarzyna (budynek szkoły ul. Wojska Polskiego 5):

poniedziałek - 9.15 - 14.30

wtorek - 10.00-13.30, w dni zebrań dyżur w godz. 17.00-19.00;

środa - 9.00-12.45;

czwartek - 9.00-13.30;

piątek - 9.00-14.00.

Pedagog szkolny - p. Małgorzata Słomczyńska (budynek szkoły ul. 3 Maja 49):

poniedziałek - 8.50-13.20;

wtorek - 8.00-11.30;

środa - 11..00-12.30; 13.30-17.00, w dni zebrań do godz.18.30;

czwartek - 8.50-13.50;

piątek - 8.00-12.00.

Logopeda - p. Małgorzata Edyta Poniatowska (budynek szkoły ul. Wojska Polskiego 5):

poniedziałek - 12.45-17.15;

wtorek - 11.45-17.15, w dni zebrań dyżur w godz. 17.15-19.15;

czwartek - 11.45-16.45.

Pedagog szkony, psycholog - p. Anna Szugzda-Baran:

poniedziałek - 9.30-13.30 (budynek szkoły 3 Maja 49);

wtorek - 8.50-12.30 (budynek szkoły ul. Wojska Polskiego 5), 12.45-13.50 (budynek szkoły ul. 3 Maja 49);

środa - 9.00-13.30 (budynek szkoły ul. 3 Maja 49);

czwartek - 9.00-11.30 (budynek szkoły 3 Maja 49), 11.45-14.30 (budynek szkoły ul. Wojska Polskiego 5);

piątek - 9.45-11.25 (budynek szkoły ul. Wojska Polskiego 5), 11.40-13.30 (budynek szkoły ul. 3 Maja 49).

 

 

2018-09-11
Barbara Szummer