Dla Rodziców - komunikaty

Zapraszamy na spotkanie informacyjne rodziców/prawnych opiekunów przyszłorocznych pierwszoklasistów

2017-05-15
Barbara Szummer

Zapraszamy Rodziców/Prawnych Opiekunów uczniów klas I-VI SP na wykład pt. „Dziecko bezpieczne w sieci, czyli jak mądrze używać Internetu”

Zapraszamy Rodziców/Prawnych Opiekunów uczniów klas I-VI SP na wykład pt. „Dziecko bezpieczne w sieci, czyli jak mądrze używać Internetu”
W ramach dwugodzinnego spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Co to jest cyberprzemoc?
Kto stosuje cyberprzemoc, a kto jest jej ofiarą?
Jakie są konsekwencje psychologiczne cyberprzemocy?
Jak reagować na cyberprzemoc?
Które gry komputerowe są odpowiednie dla mojego dziecka?
Anonimowość w Internecie? Prawda czy mit?
Blokady, kontrola treści.
Dobre praktyki w korzystaniu z Internetu.
Telefon, tablet, komputer a rzeczywistość.

Po 1,5 godzinnym wykładzie przewidziane będzie 30 min. na pytania od uczestników.
2017-04-07
Barbara Szummer

Zapraszamy Rodziców/Prawnych Opiekunów uczniów klas I-III SP na wykład pt. „Po co mojemu dziecku granice?”

W ramach spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Co to są granice?
Czy stawianie granic jest ważne dla rozwoju dziecka?
W jaki sposób stawiać dziecku granice?
Dostosowanie granic do poziomu rozwoju dziecka.
W jaki sposób motywować dziecko do przestrzegania granic?
Granice w domu i szkole, czy warto mieć „wspólny front”?
2017-03-15
Barbara Szummer