Prelekcja dla Rodziców

We wtorek 19 maja 2015 r. o godz. 16.30 w holu korekcyjnym w budynku szkoły przy Wojska Polskiego 5 odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas 1-3 z naszym szkolnym pedagogiem Panią Alicją Zalewską na temat: Znaczenie wartości w funkcjonowaniu dziecka w rodzinie i w szkole”. 

Podczas tego spotkania Pani Pedagog opowie o rodzinie, jako pierwotnym i naturalnym środowisku społecznym, odniesie się do wartości zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły, zwróci uwagę na motywacyjno-regulacyjną i interpersonalną funkcję wartości oraz na to, jak wielkie znaczenie mają wartości w poczuciu sensu życia u dzieci.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców.

2015-05-15
Barbara Szummer