Nowe zasady tworzenia klas czwartych w Szkole Podstawowej w Izabelinie

W ostatnim czasie trwała ożywiona dyskusja na temat zmiany zasad tworzenia klas czwartych i doboru uczniów do poszczególnych oddziałów w Szkole Podstawowej w Izabelinie w nadchodzącym roku szkolnym 2014/2015.

W jej wyniku Rada Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie w dniu 12 maja 2014 r. podjęła uchwałę, w której zwróciła się z prośbą do Dyrekcji Zespołu Szkół w Izabelinie o odroczenie wprowadzenia nowych zasad tworzenia klas czwartych do roku szkolnego 2015/2016.

Dyrekcja Zespołu Szkół przychyliła się do rozwiązań proponowanych przez Radę Rodziców i podjęła decyzję o przesunięciu w czasie planowanych zmian. Będą one poprzedzone pracami zespołów, w skład których wejdą przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Prace powyższych zespołów rozpoczną się w październiku 2014 r.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Izabelinie

2014-05-19
Barbara Szummer  

Pobierz pliki

\plik do pobrania Uchwała 20140512.pdf (200.62 kB)