Zaproszenie na wykład dla Rodziców - 6.03.2019 r.

Szanowni Rodzice,

Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców klas 6,7 oraz 8 i 3 gimnazjum do wzięcia udziału  w drugiej edycji warsztatów profilaktycznych  „Jak bezpiecznie dojrzewać – o zmianach w okresie rozwoju psychoseksualnego młodzieży”.

Pierwsza edycja programu odbyła się w roku szkolnym 2017/18 i objęła klasy gimnazjalne. Zajęcia spotkały się z pozytywnym przyjęciem i oceną ze strony uczniów, pedagoga i psychologa szkolnego obecnych podczas warsztatów.

Program otrzymał pozytywną rekomendację Rady Rodziców.

Celem przeprowadzenia warsztatów jest wsparcie młodzieży w zdrowym, bezpiecznym i odpowiedzialnym przejściu przez etap dojrzewania psychoseksualnego poprzez przybliżenie perspektywy patrzenia na seksualność z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej, znaczenia emocji, wartości ze szczególnym uwzględnieniem kwestii szacunku i bezpieczeństwa. A także poprzez kształtowanie postawy asertywnej i rozwijanie krytycznego podejścia wobec przekazów medialnych.

Warsztaty poprowadzi, podobnie jak w ubiegłym roku edukatorka Paulina Trojanowska-Malinowska. Psycholożka, edukatorka seksualna i trenerka prowadząca warsztaty z edukacji psychoseksualnej  dla młodzieży na terenie całej Polski. Absolwentka seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, doktorantka na UW, w trakcie kształcenia psychoterapeutycznego.  

Program zostanie zrealizowany w okresie maj-czerwiec 2019 i obejmuje dwa spotkania 3-godzinne w klasach 6-7 oraz 8 i jedno spotkanie 3-godzinne dla klas 3 gimnazjum. Udział w zajęciach wezmą tylko ci uczniowie, których Rodzice wyrażą na to pisemną zgodę. Chętni uczestnicy łączeni będą w grupy wiekowe z podziałem na płeć.

Spotkanie informacyjne

Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy na spotkanie informacyjne, które poprowadzi edukatorka. Odbędzie się ono w dniu najbliższych zebrań, 6 marca 2019 r. w sali gimnastycznej (obok sekretariatu), w budynku szkoły przy ul. 3 Maja 49,  w godzinach:

klasy  6 i 7 – godz. 17.30 -19.00

klasy 8 i 3 gim. – godz. 19.00-20.30

Celem spotkania jest przedstawienie programu warsztatów. Rodzice będą mieli możliwość poznania, zadania pytań i rozmowy z prowadzącą, a także poszerzenia wiedzy o wyzwaniach z jakimi mierzy się dorastająca młodzież w dzisiejszych czasach.

Jak zapisać dziecko?

By dziecko mogło wziąć udział w warsztatach należy wypełnić i podpisać deklarację potwierdzającą udział w zajęciach. Formularze deklaracji będą dostępne na stronie internetowej szkoły, podczas zebrań u wychowawców klas oraz w trakcie zebrania informacyjnego dla rodziców  dotyczącego warsztatów. Podpisane deklaracje należy złożyć do sekretariatu do 22 marca 2019 r.

 

2019-02-27
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki

zgoda Rodzica (142.08 kB)