Zasady opłat za obiady w Szkole Podstawowej w Izabelinie

  1. Wpłat za obiady uczniów należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym do 25–go dnia miesiąca poprzedzającego ten, za który następuje wpłata.
  2. Uczniowie, za których nie zostanie uiszczona opłata nie będą mogli korzystać z obiadów.
  3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość wniesienia opłaty w trakcie miesiąca, ale w tym przypadku dzieci będą mogły jeść obiady po upływie 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty (decydują o tym względy organizacyjne).
  4. Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
  5. Jeżeli na konto zostanie dokonana opłata za wybrane dni (np. bez obiadów w piątki), należy zaznaczyć to w tytule przelewu.
  6. Informacje o kwotach do zapłaty za obiady umieszczane są na tablicach ogłoszeń  oraz na stronie internetowej Szkoły.
  7. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać do godz. 9.00, osobiście w sekretariacie szkoły lub telefoniczne dzwoniąc pod nr: 22 722 89 81, 22 722 89 80, 22 722 60 22. Zgłoszenie po godz. 9.00 jest równoznaczne z odliczeniem od następnego dnia nieobecności dziecka na obiedzie.
  8. Kwotę za zgłoszone nieobecności dziecka można odliczyć regulując płatność za następny miesiąc (należy to zaznaczyć w tytule przelewu).
  9. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 4.00 zł.
  10. Dane do przelewu:  PKO BP S.A   98 10201026 0000 1402 0180 4723;

                        Szkoła Podstawowa w Izabelinie             

                         ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin.

 

2017-09-01
Barbara Szummer