Jesteś na archiwalnej stronie Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Kliknij w poniższy link, aby przejść na aktualną stronę.

Nowy adres: https://izabelin.pl/sp/

Wyniki kontroli

  data   przeprowadzenia  kontroli:   4 czerwca 2012 r.
  instytucja przeprowadzająca:   Kuratorium Oświaty w Warszawie
  przedmiot kontroli:

  kontrola prawidłowej realizacji projektów w siedzibie beneficjenta - pracownie komputerowe  dla   szkół oraz internetowe  centra informacji w bibliotekach z udziałem dofinansowania z EFS

  wyniki kontroli:   szkoła posiada pełną dokumentację wraz z licencjami, szkolenia zrealizowane, sprzęt                zabezpieczony z poziomu serwera, informacja o promocji wykonana, brak innych uwag.

   

  data przeprowadzenia kontroli:   27 października 2011 r.
  instytucja przeprowadzająca:   Kuratorium Oświaty w Warszawie
  przedmiot kontroli:   wybór podręczników
  wyniki kontroli:   nie stwierdzono niezgodności, nie wydano zaleceń

 

2012-05-24
Antoni Zych