Jesteś na archiwalnej stronie Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Kliknij w poniższy link, aby przejść na aktualną stronę.

Nowy adres: https://izabelin.pl/sp/

„Wiem, rozumiem, działam! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”

Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wiem, rozumiem, działam! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.1 Edukacja ogólna.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przez 70 uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie poprzez realizację do grudnia 2023 r. programu wsparcia obejmującego realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, a także doposażenie Szkoły Podstawowej w Izabelinie w narzędzia do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu realizowane będą:

· doposażenie pracowni przedmiotowych i materiałów do zajęć dla uczniów,

· zajęcia dodatkowe z zakresu kompetencji kluczowych oraz koła zainteresowań dla uczniów,

· doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli.

 

Wartość projektu: 336 510,75 zł

Wysokość dofinansowania: 302 730,75 zł

Termin realizacji projektu: 1.08.2023-31.12.2023

 

 

2023-11-29

Pobierz pliki

\plik do pobrania Harmonogram zajęć (132.90 kB)