Jesteś na archiwalnej stronie Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Kliknij w poniższy link, aby przejść na aktualną stronę.

Nowy adres: https://izabelin.pl/sp/

Ku nowoczesnej szkole!

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Gmina Izabelin uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Partnerem Projektu jest Grupa Szkoleniowo Doradcza „Europlus” Sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przydatnych w przyszłości na rynku pracy przez 228 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie.

W ramach projektu zrealizujemy dodatkowe zajęcia (matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, robotyka, chemiczne, fizyczne, kółko szachowe). Doposażymy również pracownie przedmiotowe w szkole (m.in. laptopy, tablice interaktywne, drukarka 3d, podręczniki, materiały dydaktyczne). Planowane są także szkolenia dla nauczycieli i pikniki edukacyjne.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz krytycznego myślenia.

Wartość projektu: 863 372,74 zł.

Wysokość dofinansowania: 819 648,74 zł .

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020 r.

 

2019-02-01