Jesteś na archiwalnej stronie Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Kliknij w poniższy link, aby przejść na aktualną stronę.

Nowy adres: https://izabelin.pl/sp/

„Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej na terenie Gminy Izabelin”

Gmina Izabelin uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej na terenie Gminy Izabelin”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu przygotowania Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie do wymagań współczesnej edukacji, poprzez zapewnienie szkole dostępu do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego wprowadzenie i realizację nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK, a także zapewnienie szkole dostępu do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego realizację działań edukacyjnych w formule zdalnej i/lub hybrydowej w związku z zagrożeniem przedłużania się i/lub powtórzenia epidemii COVID 19.

W ramach projektu zakupiono m.in. tablety, tablety graficzne, laptopy, monitory multimedialne, głośniki, mikrofony, kamery ze statywem, roboty i aparat fotograficzny.

Wartość projektu: 231 811,71 zł

Wysokość dofinansowania: 156 006,47 zł

Termin realizacji projektu: 01.09.2021 - 31.12.2022

 

2023-01-16
Anita Fieducik