"Rozwiń skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie'

W lipcu 2021 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację nowego projektu - „Rozwiń skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych, a także doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce.

Wartość projektu: 960 742,89 zł

Wysokość dofinansowania: 768 594,31 zł

Termin realizacji projektu: 1 lipca 2021 – 30 czerwca 2023 r.

Rekrutacja do udziału w projekcie

W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą: formularz zgłoszeniowy i deklaracja udziału w projekcie oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (druk umieszczony został w załączniku). W imieniu dziecka dokumenty podpisuje rodzic. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 13 września 2021 r. – 20 września 2021 r. (można je wrzucać do skrzynek na dokumenty ustawionych w holu szkoły). Informacja o wynikach rekrutacji i terminie pierwszych zajęć zostanie przekazana za pośrednictwem e-dziennika po zakończeniu procedury.

Aktualnie prowadzimy rekrutację na zajęcia z programowania dla uczniów klas 2-4 oraz zajęcia szachowe dla  klas 2-3. W trakcie roku szkolnego, po dokończeniu innych projektów, będziemy ogłaszali nabór na kolejne zajęcia. Informacje będą umieszczone na stronie szkoły oraz będą podane podczas zebrań z rodzicami.

2021-09-14
Anita Fieducik  

Pobierz pliki


\plik do pobrania harmonogram zajęć (97.56 kB)