Podręczniki na rok szkolny 2021/2022

Uczniowie klas 4 - 8 otrzymują we wrześniu podręczniki i ćwiczenia zakupione przez szkołę z dotacji MEiN.

2021-09-09
Anita Fieducik  

Pobierz pliki