Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w klasach 4-8

 

Lp.

Nazwisko i imię

przedmiot

e- mail

1. 

Baczyńska Justyna nauczyciel wspomagający j.baczynska@izabelin.edu.pl
2.

Balcerzak-Mieluch Magdalena

język polski m.balcerzak@izabelin.edu.pl
3.

Bałabańska Daniela

muzyka d.balabanska@izabelin.edu.pl
4.

Bernacka-Kozek Anna

historia, etyka a.bernacka@izabelin.edu.pl

5.

Biszczan Agnieszka

wychowanie fizyczne

a.biszczan@izabelin.edu.pl
6.

Chudecka Katarzyna

psycholog k.chudecka@izabelin.edu.pl

7.

Czunikin-Krasowicka Agata

plastyka

a.czunikin@izabelin.edu.pl

8.

Fieducik Anita

dyrektor, wiedza o społ. a.fieducik@izabelin.edu.pl
9.

Frączak Milena

wychowanie fizyczne m.fraczak@izabelin.edu.pl
10. Glazer Honorata religia, muzyka, informatyka

h.glazer@izabelin.edu.pl

11.

Grudziński Mikołaj

religia m.grudzinski@izabelin.edu.pl
12.

Grzesiak Anna

język angielski

a.grzesiak@izabelin.edu.pl

13.

Grześlak Jowita

język niemiecki j.grzeslak@izabelin.edu.pl

14.

Jakubaszek Katarzyna

język polski

k.jakubaszek@izabelin.edu.pl
15.

Janikowska Elżbieta

język hiszpański e.janikowska@izabelin.edu.pl
16.

Jankowska Agnieszka

język hiszpański

a.jankowska@izabelin.edu.pl

17.

Jenda-Mikołajewska Katarzyna

 język polski

k.jenda@izabelin.edu.pl

18.

Kandziora Anna

fizyka, matematyka a.kandziora@izabelin.edu.pl
19.

Karczmarek Katarzyna

wychowanie fizyczne k.karczmarek@izabelin.edu.pl
20. Kępska Teresa religia

t.kepska@izabelin.edu.pl

21.

Kornatowski Bartłomiej

 przyroda, geografia

b.kornatowski@izabelin.edu.pl

22.

Kośmińska Lidia

infomatyka, technika l.kosminska@izabelin.edu.pl
23.

Kozieł Gracjan

wychowanie fizyczne g.koziel@izabelin.edu.pl

24.

Kropidłowska Agata biblioteka a.kropidlowska@izabelin.edu.pl

25.

Król-Śliwka Karolina nauczyciel świetlicy k.krol@izabelin.edu.pl
26.

Krzemińska Katarzyna

język angielski k.krzeminska@izabelin.edu.pl

27.

Lewczuk Anna

przyroda, geografia

a.lewczuk@izabelin.edu.pl

28.

Licznerska Anna

matematyka a.licznerska@izabelin.edu.pl
29.

Łukasik Anna

język angielski a.lukasik@izabelin.edu.pl

30.

Majdańska-Kozak Magdalena wicedyrektor, matematyka m.majdanska@izabelin.edu.pl
31.

Marmucka Magdalena

język angielski m.marmucka@izabelin.edu.pl

32.

Mączyńska Agnieszka wychowanie do życia w rodzinie

a.maczynska@izabelin.edu.pl

33.

Merda Waldemar

wychowanie fizyczne w.merda@izabelin.edu.pl
34.

Mędziak Katarzyna

język angielski k.medziak@izabelin.edu.pl

35.

Młynarczuk Karolina psycholog k.mlynarczuk@izabelin.edu.pl
36. Nalborska Joanna

matematyka

j.nalborska@izabelin.edu.pl
37.

Nawrocka Małgorzata

matematyka m.nawrocka@izabelin.edu.pl

38.

Olszewska-Dąbkiewicz Dominika

język polski

d.olszewska@izabelin.edu.pl

39.

Ordon Anna

edukacja dla bezpieczeństwa a.ordon@izabelin.edu.pl
40.

 Pawlik Jadiwga

nauczyciel wspomagający j.pawlik@izabelin.edu.pl
41.

Perlan Edyta

matematyka, fizyka e.perlan@izabelin.edu.pl
42.

Pikuła Magdalena

matematyka m.pikula@izabelin.edu.pl

43.

Psuja Grzegorz

historia

g.psuja@izabelin.edu.pl

44.

Rajca-Goliszek Alina

język polski a.rajca@izabelin.edu.pl
45.

Sałata Nina

nauczyciel wspomagający n.salata@izabelin.edu.pl
46.

Stawska Aleksandra

język angielski a.stawska@izabelin.edu.pl
47.

Stawski Paweł

język angielski p.stawski@izabelin.edu.pl

48.

ks. Traczyk Marek religia m.traczyk@izabelin.edu.pl
49.

Tołczyk Joanna

wiedza o społeczeństwie j.tolczyk@izabelin.edu.pl

50.

Trawczyńska Beata

język angielski

b.trawczynska@izabelin.edu.pl

51.

Tutkaj Paulina

chemia p.tutkaj@izabelin.edu.pl
52.

Twarowski Karol

wychowanie fizyczne k.twarowski@izabelin.edu.pl
53.

Wachowicz Beata

terapia pedagogiczna b.wachowicz@izabelin.edu.pl
54.

Wieczorek Beata

informatyka b.wieczorek@izabelin.edu.pl
55.

Wilamowski Rajmund

biblioteka r.wilamowski@izabelin.edu.pl
56.

Wojciechowicz Ewa

biologia e.wojciechowicz@izabelin.edu.pl
57.

Wróbel Adrianna

nauczyciel wspomagający a.wrobel@izabelin.edu.pl
58.

Zaleska-Rolewicz Iwona

biologia i.zaleska@izabelin.edu.pl
59.

Zawlik-Borkowska Agnieszka

język polski a.zawlik@izabelin.edu.pl
60.

Zielińska Joanna

wychowanie fizyczne j.zielinska@izabelin.edu.pl