Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w klasach 4-8

 

Lp.

Nazwisko i imię

przedmiot

e- mail

1.

Balcerzak-Mieluch Magdalena

język polski m.balcerzak@izabelin.edu.pl

2.

Biszczan Agnieszka

wychowanie fizyczne

a.biszczan@izabelin.edu.pl
3.

Boruta Katarzyna

muzyka, świetlica

k.boruta@izabelin.edu.pl

4.

Budna Ewa

nauczyciel wpomagający e.budna@izabelin.edu.pl
5.

Bujak Agnieszka

matematyka a.bujak@izabelin.edu.pl
6.

Chudecka Katarzyna

psycholog k.chudecka@izabelin.edu.pl
7.

ks. Czernek Grzegorz

religia g.czernek@izabelin.edu.pl
8.

Daniun Magdalena

etyka, świetlica m.daniun@izabelin.edu.pl
9.

Dąchór Patryk

religia p.dachor@izabelin.edu.pl
10.

Fieducik Anita

dyrektor, wiedza o społ. a.fieducik@izabelin.edu.pl
11.

Frączak Milena

wychowanie fizyczne m.fraczak@izabelin.edu.pl
12.

Grzesiak Anna

język angielski

a.grzesiak@izabelin.edu.pl

13.

Grześlak Jowita

język niemiecki j.grzeslak@izabelin.edu.pl
14.

Haniecki Kamil

historia k.haniecki@izabelin.edu.pl

15.

Jakubaszek Katarzyna

język polski

k.jakubaszek@izabelin.edu.pl
16.

Janikowska Elżbieta

język hiszpański e.janikowska@izabelin.edu.pl

17.

Jenda-Mikołajewska Katarzyna

 język polski

k.jenda@izabelin.edu.pl

18.

Kandziora Anna

fizyka, matematyka a.kandziora@izabelin.edu.pl
19.

Karczmarek Katarzyna

wychowanie fizyczne k.karczmarek@izabelin.edu.pl
20. Kępska Teresa religia

t.kepska@izabelin.edu.pl

21.

Kornatowski Bartłomiej

 geografia

b.kornatowski@izabelin.edu.pl

22.

Kośmińska Lidia

infomatyka, technika l.kosminska@izabelin.edu.pl
23.

Kozieł Gracjan

wychowanie fizyczne g.koziel@izabelin.edu.pl

24.

Kropidłowska Agata biblioteka a.kropidlowska@izabelin.edu.pl

25.

Król-Śliwka Karolina plastyka, nauczyciel świetlicy k.krol@izabelin.edu.pl
26.

Krzemińska Katarzyna

język angielski k.krzeminska@izabelin.edu.pl
28.

Licznerska Anna

matematyka a.licznerska@izabelin.edu.pl
29.

Łukasik Anna

język angielski a.lukasik@izabelin.edu.pl

30.

Majdańska-Kozak Magdalena wicedyrektor, matematyka m.majdanska@izabelin.edu.pl

31.

Mączyńska Agnieszka wychowanie do życia w rodzinie

a.maczynska@izabelin.edu.pl

32.

Merda Waldemar

wychowanie fizyczne w.merda@izabelin.edu.pl
33.

Mędziak Katarzyna

język angielski k.medziak@izabelin.edu.pl
34.

Nawrocka Małgorzata

matematyka m.nawrocka@izabelin.edu.pl

35.

Olszewska-Dąbkiewicz Dominika

język polski

d.olszewska@izabelin.edu.pl

36.

Ordon Anna

edukacja dla bezpieczeństwa a.ordon@izabelin.edu.pl
37.

Perlan Edyta

matematyka e.perlan@izabelin.edu.pl
38.

Pikuła Magdalena

matematyka m.pikula@izabelin.edu.pl
39.

Piwowarek Jolanta

nauczyciel wspomagający j.piwowarek@izabelin.edu.pl
40.

Pizoń-Wojasińska Katarzyna

biblioteka k.pizon@izabelin.edu.pl

41.

Psuja Grzegorz

historia, wos

g.psuja@izabelin.edu.pl

42.

Rajca-Goliszek Alina

język polski a.rajca@izabelin.edu.pl
43.

Sałata Nina

nauczyciel wspomagający, doradztwo zaw. n.salata@izabelin.edu.pl
44.

Stawska Aleksandra

język angielski a.stawska@izabelin.edu.pl
45.

Stawski Paweł

język angielski p.stawski@izabelin.edu.pl

46.

Trawczyńska Beata

język angielski

b.trawczynska@izabelin.edu.pl

47.

Tutkaj Paulina

chemia p.tutkaj@izabelin.edu.pl
48.

Twarowski Karol

wychowanie fizyczne k.twarowski@izabelin.edu.pl
49.

Wachowicz Beata

terapia pedagogiczna b.wachowicz@izabelin.edu.pl
50.

Weremiejczyk Anna

nauczyciel wspomagający a.weremiejczyk@izabelin.edu.pl
51.

Wieczorek Beata

informatyka b.wieczorek@izabelin.edu.pl
52.

Wnorowska Beata

język angielski b.wnorowska@izabelin.edu.pl
53.

Wojciechowicz Ewa

biologia e.wojciechowicz@izabelin.edu.pl
54.

Wójcik Wioletta

nauczyciel wspomagający w.wojcik@izabelin.edu.pl
55.

Zaleska-Rolewicz Iwona

biologia, przyroda, geografia i.zaleska@izabelin.edu.pl
56.

Zawlik-Borkowska Agnieszka

język polski a.zawlik@izabelin.edu.pl
57.

Zielińska Joanna

wychowanie fizyczne j.zielinska@izabelin.edu.pl