Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w klasach 4-8

 

Lp.

Nazwisko i imię

przedmiot

e- mail

1.

Balcerzak-Mieluch Magdalena

język polski m.balcerzak@izabelin.edu.pl
2.

Bałabańska Daniela

muzyka d.balabanska@izabelin.edu.pl
3.

Bernacka-Kozek Anna

historia a.bernacka@izabelin.edu.pl

4.

Biszczan Agnieszka

wychowanie fizyczne

a.biszczan@izabelin.edu.pl
5.

Chudecka Katarzyna

psycholog k.chudecka@izabelin.edu.pl

6.

Czunikin-Krasowicka Agata

plastyka

a.czunikin@izabelin.edu.pl

7.

Dziatkiewicz Radosław wychowanie fizyczne r.dziatkiewicz@izabelin.edu.pl
8.

Fieducik Anita

dyrektor, wiedza o społ. a.fieducik@izabelin.edu.pl
9.

Frączak Milena

wychowanie fizyczne m.fraczak@izabelin.edu.pl
10. Glazer Honorata religia, muzyka, informatyka

h.glazer@izabelin.edu.pl

11.

Grudziński Mikołaj

religia m.grudzinski@izabelin.edu.pl
12.

Grześlak Jowita

język niemiecki j.grzeslak@izabelin.edu.pl

13.

Jakubaszek Katarzyna

język polski

k.jakubaszek@izabelin.edu.pl
14.

Janikowska Elżbieta

język hiszpański e.janikowska@izabelin.edu.pl
15.

Jarzyna Małgorzata

pedagog, doradztwo zawodowe m.jarzyna@izabelin.edu.pl

16.

Jenda-Mikołajewska Katarzyna

 język polski

k.jenda@izabelin.edu.pl

17.

Kandziora Anna

fizyka, matematyka a.kandziora@izabelin.edu.pl
18.

Karczmarek Katarzyna

wychowanie fizyczne k.karczmarek@izabelin.edu.pl
19. Kępska Teresa religia

t.kepska@izabelin.edu.pl

20.

Kornatowski Bartłomiej

 przyroda, geografia

b.kornatowski@izabelin.edu.pl

21.

Kośmińska Lidia

infomatyka, technika l.kosminska@izabelin.edu.pl
22.

Kozieł Gracjan

wychowanie fizyczne g.koziel@izabelin.edu.pl

23.

Kropidłowska Agata biblioteka a.kropidlowska@izabelin.edu.pl
24.

Krzemińska Katarzyna

język angielski k.krzeminska@izabelin.edu.pl

25.

Lewczuk Anna

przyroda, geografia

a.lewczuk@izabelin.edu.pl

26.

Licznerska Anna

matematyka a.licznerska@izabelin.edu.pl
27.

Łukasik Anna

język angielski a.lukasik@izabelin.edu.pl

28.

Majdańska-Kozak Magdalena wicedyrektor, matematyka m.majdanska@izabelin.edu.pl

29.

Mączyńska Agnieszka wychowanie do życia w rodzinie

a.maczynska@izabelin.edu.pl

30.

Merda Waldemar

wychowanie fizyczne w.merda@izabelin.edu.pl
31.

Mędziak Katarzyna

język angielski k.medziak@izabelin.edu.pl

32.

Młynarczuk Karolina psycholog k.mlynarczuk@izabelin.edu.pl
33. Nalborska Joanna

matematyka

j.nalborska@izabelin.edu.pl

34.

Olszewska-Dąbkiewicz Dominika

język polski

d.olszewska@izabelin.edu.pl

35.

Ordon Anna

edukacja dla bezpieczeństwa a.ordon@izabelin.edu.pl
36.

Perlan Edyta

matematyka e.perlan@izabelin.edu.pl
37.

Pikuła Magdalena

matematyka m.pikula@izabelin.edu.pl

38.

Psuja Grzegorz

historia

g.psuja@izabelin.edu.pl

39.

Rajca-Goliszek Alina

język polski a.rajca@izabelin.edu.pl
40.

ks. Ruciński Marek

religia m.rucinski@izabelin.edu.pl

41.

Skowron Ewelina wiedza o społeczeństwie, etyka e.skowron@izabelin.edu.pl
42.

Smuniewska-Adamska Teresa

świetlica t.smuniewska@izabelin.edu.pl
43.

Stawska Aleksandra

język angielski a.stawska@izabelin.edu.pl
44.

Stawski Paweł

język angielski p.stawski@izabelin.edu.pl

45.

Stoparczyk Aleksandra język angielski a.stoparczyk@izabelin.edu.pl

46.

Trawczyńska Beata

język angielski

b.trawczynska@izabelin.edu.pl

47.

Tutkaj Paulina

chemia p.tutkaj@izabelin.edu.pl
48.

Twarowski Karol

wychowanie fizyczne k.twarowski@izabelin.edu.pl
49.

Wachowicz Beata

terapia pedagogiczna b.wachowicz@izabelin.edu.pl
50.

Wieczorek Beata

informatyka b.wieczorek@izabelin.edu.pl
51.

Wilamowski Rajmund

biblioteka r.wilamowski@izabelin.edu.pl
52.

Wojciechowicz Ewa

biologia e.wojciechowicz@izabelin.edu.pl
53.

Zaleska-Rolewicz Iwona

biologia i.zaleska@izabelin.edu.pl

54.

Żuk Iwona

 język polski, historia

i.zuk@izabelin.edu.pl