Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2022/2023.

W załączniku umieszczamy wykaz wszystkich zajęć dodatkowych zaplanowanych dla uczniów klas 4-8. Rodzice uczniów chętnych do udziału w zajęciach unijnych składają w sekretariacie szkoły stosowne dokumenty. Rekrutacja trwa do 15 września 2022 r. Uczniowie zakwalifikowani do zajęć z pomocy psychologiczno–pedagogicznej otrzymali stosowne zawiadomienia. Zapisów na koła przedmiotowe dokonuje się bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego zajęcia, przez dziennik elektroniczny.

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz koła przedmiotowe ruszają od 19 września 2022 r. O rozpoczęciu zajęć finansowanych ze środków Unii Europejskiej Rodzice zostaną powiadomieni przez e-dziennik, po przeprowadzeniu rekrutacji. Lekcje planujemy rozpocząć od  19 września 2022 r. Warszaty naukowe w ramach programu unijnego rozpoczną się od 27 wrzesnia 2022 r.

Wszystkie pytania dotyczące organizacji zajęć dodatkowych prosimy kierować bezpośrednio do nauczycieli prowadzących bądź wicedyrektora.

2016-09-19
Anita Fieducik  

Pobierz pliki

\plik do pobrania harmonogram (234.87 kB)