Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2021/2022.

W załączniku umieszczamy wykaz wszystkich zajęć dodatkowych zaplanowanych dla uczniów klas 4-8. Rodzice uczniów chętnych do udziału w zajęciach unijnych składają w sekretariacie szkoły stosowne dokumenty. Rekrutacja trwa do 20 września 2021 r. Uczniowie zakwalifikowani do zajęć z pomocy psychologiczno–pedagogicznej otrzymali stosowne zawiadomienia. Zapisów na koła przedmiotowe dokonuje się bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego zajęcia, przez dziennik elektroniczny.

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz koła przedmiotowe ruszają od 20 września 2021 r. O rozpoczęciu zajęć finansowanych ze środków Unii Europejskiej Rodzice zostaną powiadomieni przez e-dziennik, po przeprowadzeniu rekrutacji. Lekcje planujemy rozpocząć od  23 września 2021 r.

Wszystkie pytania dotyczące organizacji zajęć dodatkowych prosimy kierować bezpośrednio do nauczycieli prowadzących bądź wicedyrektora.

2016-09-19
Anita Fieducik  

Pobierz pliki

\plik do pobrania harmonogram (153.63 kB)