Jesteś na archiwalnej stronie Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Kliknij w poniższy link, aby przejść na aktualną stronę.

Nowy adres: https://izabelin.pl/sp/

Konkurs matematyczno-plastyczny

Zapraszam uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie ogólnopolskim konkursie matematyczno -  plastycznym „Matematyczne (O)pole”.

Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki i ukazywanie jej obecności w życiu codziennym. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczne (O)pole”.

Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3. Uczestnik musi nadać tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

Konkurs składa się z trzech etapów. Etap I – szkolny, etap II, etap III – finał ogólnopolski. Komisja szkolna wyłania jedną najlepszą pracę uczniowską w każdej kategorii (kl. IV oraz kl.V-VIII).

Na każdym etapie Konkursu prace ocenione będą pod względem: zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik, walorów artystycznych i estetycznych.

Wykonane prace należy dostarczyć do 15 grudnia 2023 r. sala 112 wraz ze zgodą na udział w konkursie https://drive.google.com/file/d/18R5I-U5pBkQBQ2uQ17NJnMGvhnSNgM4j/view

Anna Licznerska

 

2023-11-07
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki

\plik do pobrania regulamin (599.07 kB)