Młodzi, zdolni, aktywni!

Przypominamy, iż do końca lipca można składać wnioski do nowego programu wspierającego finansowo uzdolnionych uczniów oraz młodych ludzi aktywnych i zaangażowanych społecznie, szczególnie w formie wolontariatu.

Zachęcamy do udziału w ww. programie wszystkich wyróżniających się uczniów uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Izabelin. Z wnioskiem może wystąpić rodzic, dyrektor szkoły lub opiekun zajęć pozalekcyjnych.

Wnioski należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych do dnia 31 lipca 2022 roku.

Wniosek w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://cuwi.izabelin.pl/oswiata-2/stypendium-wojta-gminy-izabelin/

Wszystkie informacje w sprawie zasad przyznawania stypendium dostępne pod adresem:

· Uchwała Rady Gminy Izabelin nr XV/114/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Izabelin http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2019-pdf/XV.114.19.pdf

· Uchwała Rady Gminy Izabelin nr XV/115/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Izabelin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Izabelin http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2019-pdf/XV.115.19.pdf

lub w Centrum Usług Wspólnych Izabelin, Hornówek ul. Szkolna 2a oraz pod numerem telefonu: 22 111 00 73.

 

2022-06-22
Anita Fieducik