„Rozwiń skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie”

W lipcu 2021 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację nowego projektu - „Rozwiń skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych, a także doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce.

Wartość projektu: 960 742,89 zł

Wysokość dofinansowania: 768 594,31 zł

Termin realizacji projektu: 1 lipca 2021 – 30 czerwca 2023 r.

 

Rekrutacja do udziału w projekcie

W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą: formularz zgłoszeniowy i deklaracja udziału w projekcie oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (druk został umieszczony w załączniku). W imieniu dziecka dokumenty podpisuje rodzic. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 12 stycznia 2022 r. – 20 stycznia 2022 r. (można je wrzucać do skrzynek na dokumenty ustawionych w holu szkoły). Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana za pośrednictwem e-dziennika po zakończeniu procedury.

Aktualnie prowadzimy rekrutację na następujące zajęcia (będą się odbywały w terminach określonych w harmonogramie):

- koło matematyczne (klasy 1-8),

- zajęcia przyrodnicze (klasy 3-4),

- koło fizyczne i chemiczne (klasy 7)

- robotyka (klasy 1-5).

 

2022-01-12
Anita Fieducik  

Pobierz pliki