Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 4 maja 2021 r.

Klasy I – III

Od 4 maja 2021 r. uczniowie klas 1-3 będą uczyć się stacjonarnie, z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

  • Zajęcia lekcyjne odbywać się będą według dotychczasowego planu lekcji - dla uczniów z poszczególnych oddziałów będą realizowane w przypisanych na stałe salach (z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz szkolnych zajęć pozalekcyjnych). Uczeń wchodzi do szkoły określonym wejściem i kieruje się bezpośrednio do szatni, a następnie do sali lekcyjnej.
  • Uczniowie klas 1 i 2 mogą przychodzić do szkoły od godziny 7.30 – zorganizowany jest dyżur nauczyciela na korytarzu szkolnym. Uczniowie klas 3 mogą korzystać z porannej świetlicy od godziny 7.00. Świetlica po lekcjach dostępna jest dla wszystkich zapisanych uczniów do godziny 17.00.
  • Szkolne zajęcia dodatkowe będą odbywać się według dotychczasowego harmonogramu.
  • Wysokość opłaty za obiady za maj wynosi 80 zł. Informacji o nadpłatach za obiady udziela szkolny sekretariat pod numerem: 22 722 89 81 lub mailowo: b.wawrzyniecka@izabelin.edu.pl.

Klasy IV - VIII

  • Do 14 maja 2021 r. uczniowie klas 4-8 pozostają na nauczaniu zdalnym. Obowiązuje dotychczasowa organizacja pracy.
  • Od 17 maja przechodzimy na nauczanie w systemie hybrydowym tzn. nie więcej niż 50 procent uczniów będzie mieć zajęcia w budynku szkoły, co najmniej 50 procent uczniów będzie mieć zajęcia zdalne. O szczegółowej organizacji nauczania hybrydowego poinformujemy Państwa na początku maja.
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie.
  • Przypominamy, że od 4 maja uczniowie klas ósmych mogą brać udział w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły – harmonogram tych zajęć dla poszczególnych grup dostępny jest na szkolnej stronie.

 

2021-04-30
Anita Fieducik  

Pobierz pliki