Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Zapraszamy uczniów z klas 4 - 6 na zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które będą się odbywały we wtorki, w godzinach 15.15 - 16.00. Mają one na celu przede wszystkim zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami wchodzącymi w zakres pierwszej pomocy przedmedycznej. Duża część zajęć będzie miała charakter praktyczny, z wykorzystaniem m.in. fantomów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie.

2016-09-21
Anita Fieducik