Zapraszamy na spotkanie informacyjne rodziców/prawnych opiekunów przyszłorocznych pierwszoklasistów

2017-04-27
Barbara Szummer

Rekrutacja

Zgłoszenia i wnioski dotyczące przyjęcia dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 należy składać od 23 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r. w sekretariacie szkoły klas 1-3 (ul. Wojska Polskiego 5).
2017-03-27
Barbara Szummer