Podstawowe dane identyfikacyjne

Numery identyfikacyjne:

  numer NIP   118 16 43 422
  numer identyfikacyjny REGON   015199984
  nazwa   Zespół Szkół w Izabeline

Adres siedziby:

  województwo   mazowieckie
  powiat   warszawski zachodni
  gmina   Izabelin
  miejscowość, ulica   Izabelin, ul.3 Maja 49
  kod pocztowy, poczta   05-080 Izabelin

Pozostałe dane:

  kod i nazwa podstawowej formy prawnej   2 - jednostka organizacyjna   niemająca  osobowości prawnej
  kod i nazwa szczegółowej formy prawnej   29 - gminne samorządowe jednostki organizacyjne
  kod i forma własności   113 - własność samorządowa
  kod i nazwa przeważającego rodzaju działaln. PKD 2007   8560Z - działalność wspomagająca edukację
  data powstania podmiotu*   2002-06-05
  data rozpoczęcia działalności**   2002-09-01
  nazwa rejestru / ewidencji   podmioty utworzone z mocy ustawy

*dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON w I etapie jego wdrażania za datę powstania podmiotu przyjmowano datę wpisu do rejestru REGON

** dla podmiotów wpisanych do rejestru Regon przed 2000 r. data rozpoczecia działalności jest tożsama z data powstania podmiotu

 

2012-04-17
Antoni Zych