Wyniki konkursu „Kangur Matematyczny” w klasach 1-3

2018-05-13
Barbara Szummer

Zapraszamy uczniów klas 2 i 3 do udziału w konkursie gramatyczno-ortograficznym

2018-05-10
Barbara Szummer

Konkurs wiedzy o patronie Szkoły Podstawowej w Izabelinie - pułkowniku Stanisławie Królickim rozstrzygnięty!

2018-05-09
Barbara Szummer

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2018-05-09
Barbara Szummer

Szósty raz uczniowie klas 1-3 pisali "Listy do Ziemi"


„Listy dla Ziemi” to aktywna nauka ekologii i działania oraz zarażanie tym otoczenia. To jest głównym celem  akcji ekologicznej „Listy dla Ziemi” organizowanej przez Fundację Arka  z Bielsko-Białej z okazji Święta Ziemi, które obchodzimy corocznie 22 kwietnia. Dzieci  z naszej szkoły w Izabelinie już po raz szósty piszą samodzielnie specjalne listy na ekologicznym papierze listowym wytworzonym z makulatury. Najczęściej w listach formułują  propozycje lub prośby zachowań proekologicznych albo tworzą rysunki o tej tematyce, a potem wręczają je rodzicom i dziadkom. W tym roku ważnym i palącym tematem jest przeciwdziałanie paleniu śmieci oraz zmiana nawyków konsumpcyjnych przez odpowiednią, proekologiczną  gospodarkę śmieciami - ich ograniczanie już na poziomie zakupów, odpowiednia i skrupulatna segregacja, dbanie o ich odpowiednią utylizację, unikanie ich palenia.


2018-05-08
Barbara Szummer
<    1 2 3 4 5 6 7   >   z 70 stron.