Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 18 stycznia 2021 r.

Klasy I – III

Uczniowie klas 1-3 od 18 stycznia 2021 r. będą uczyć się stacjonarnie, z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

  • Zajęcia lekcyjne odbywać się będą według dotychczasowego planu lekcji - dla uczniów z poszczególnych oddziałów będą realizowane w przypisanych na stałe salach (z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz szkolnych zajęć pozalekcyjnych). Uczeń wchodzi do szkoły określonym wejściem i kieruje się bezpośrednio do szatni, a następnie do sali lekcyjnej.
  • Uczniowie klas 1 i 2 mogą przychodzić do szkoły od godziny 7.30 – zorganizowany jest dyżur nauczyciela na korytarzu szkolnym. Uczniowie klas 3 mogą korzystać z porannej świetlicy od godziny 7.00.
  • Będą odbywać się również szkolne zajęcia dodatkowe według dotychczasowego harmonogramu.
  • Uczniowie klas 1-3 mogą wypożyczać książki w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 5 - koordynuje to wychowawca klasy, któremu należy zgłaszać zapotrzebowanie w tym zakresie.
  • Obiady dla uczniów klas 1-3 będą wydawane  od 18 stycznia 2021 r. Opłata za obiad pozostaje bez zmian – 4 zł. Wpłatę za styczniowe obiady (40 zł) należy zrealizować do czwartku 14 stycznia. Uczniowie będą spożywać posiłki w podziale na grupy, zgodnie z opracowanym harmonogramem.
  • Uczniowie mogą korzystać z opieki stomatologicznej. Gabinet stomatologiczny znajduje się w budynku szkoły przy ul. 3 Maja 49 i przyjmuje tylko pacjentów wcześniej zapisanych (zapisywać należy się telefonicznie: 570 877 490). Na wizytę u stomatologa dziecko przychodzi z rodzicem.

Klasy IV - VIII

Utrzymana zostaje organizacja pracy obowiązująca od 26 października 2020 r.

Do odwołania zawieszone są zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4-8. W tym okresie nie będą się odbywały zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę (w tym w ramach programu unijnego). Realizowane będą tylko zajęcia rewalidacyjne według dotychczasowego harmonogramu.

Szczegółowe zasady opisane są w punkcie VI procedur, które zostały umieszczone w załączniku.

 

2021-01-12
Barbara Szummer  

Pobierz pliki