Wydłużenie terminu składnia zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że do 6 kwietnia  2020 r. został wydłużony okres składania dokumentów o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej. Jednocześnie informujemy, że dokumenty te można przesyłać na adres mailowy: b.wawrzyniecka@izabelin.edu.pl załączając ich skan. W wyjątkowej sytuacji dokumenty można włożyć, w zaklejonej kopercie, do skrzynki znajdującej się przy dyżurce w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5.

2020-03-12
Barbara Szummer