Jesteś na archiwalnej stronie Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Kliknij w poniższy link, aby przejść na aktualną stronę.

Nowy adres: https://izabelin.pl/sp/

Tomik Literacki Młodych Autorów

     Biblioteka Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie od wielu lat organizuje konkurs dla mazowieckich szkół podstawowych pod nazwą Tomik Literacki Młodych Autorów. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań literackich i przyrodniczych. Prace konkursowe wykonują dzieci przy użyciu najróżniejszych technik plastycznych. Bogactwo naturalnych materiałów używanych w tym szczególnego rodzaju edytorstwie, rozmach oraz pomysłowość – świadczą o niezwykłej wyobraźni dzieci.

   Tematyka konkursu spotyka się z ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. W nadesłanych pracach dało się zauważyć rozbudzoną wrażliwość młodych twórców na piękno przyrody. Inspiracją dla autorów była najczęściej otaczająca ich rzeczywistość. Piękne i wzruszające teksty o rodzinnych miejscowościach wyrażały miłość do własnej, małej ojczyzny. Z roku na rok przybywa uczestników. W pierwszej edycji  konkursu wystartowało 1304 uczniów. W kolejnych latach liczba uczestników sukcesywnie wzrastała. W ubiegłym roku nadesłano ponad 8 tys. prac w oryginalnych, niekonwencjonalnych formach edytorskich. Najciekawsze prace konkursowe prezentowane były m.in. na Targach Książki Edukacyjnej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na wystawach w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej, podczas międzynarodowej sesji naukowej BARFIE poświęconej wychowaniu przez czytanie, w trakcie kolejnych zjazdów Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, na Poznańskich Spotkaniach z Książką oraz na Targach Książki w Krakowie. Dziecięce arcydzieła wystawiono w Królewskiej Bibliotece w Kopenhadze, w ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, a ostatnio w Bibliotekach Północnych Włoch, Austrii i Słowenii. Dzięki tak wielkiej liczbie prac nadsyłanych na konkurs, finałowe Tomiki Literackie Młodych Autorów, stanowiące swoistą antologię, spełniają istotną rolę w promowaniu twórczości dziecięcej na Mazowszu.

 

Konkurs patronatem objęli:

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Minister Edukacji Narodowej       
Wojewoda Mazowiecki   
                                      

Mazowieckie Kurator Oświaty

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wójt Gminy Izabelin        

  

 

 Konkurs jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Koordynatorem projektu jest pani Stanisława Fadrowska-Adamczyk

2012-10-25
Grzegorz Psuja