Wyniki badania satysfakcji w naszej szkole

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem wyników badania satysfakcji uczniów i rodziców. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się z nami swoimi uwagami dotyczącymi pracy szkoły. Planujemy szereg działań, które pozwolą poprawić funkcjonowanie naszej szkoły zgodnie z oczekiwaniami środowiska szkolnego. 

https://issuu.com/spizabelin/docs/eduprojekt_raport_z_bada__18122018_

2019-03-25
Magdalena Majdańska-Kozak