Zapraszamy rodziców do korzystania z zasobów kampanii „Realnie Odpowiedzialni Odłącz się – Połącz się”

Kampania „Realnie Odpowiedzialni Odłącz się – Połącz się” porusza problem nadużywania i nieodpowiedniego korzystania z ekranów przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Celem kampanii jest, uświadomienie rodzicom oraz dzieciom jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa płyną z nadmiernego i niewłaściwego  korzystania z ekranów oraz przekazanie informacji, jak postępować w sytuacjach problemowych oraz jak uniknąć i zapobiegać e – uzależnieniem. Podczas realizowania działań przewidzianych w kampanii uczniowie i rodzice dowiedzą się w jaki sposób zastąpić czas spędzony przed ekranem innymi ciekawymi i rozwijającymi aktywnościami.

Podczas realizacji działań będziemy:

@ Budzić świadomość – jak budować relację z dzieckiem i w jaki sposób uczyć bezpiecznego korzystania  z Internetu.

@ Budzić relację – klucz do zrozumienia dziecka.

@ Budzić wyobraźnię – jaki wpływa ma technologia na wyobraźnię u dziecka? Kiedy dzieci odłączają się od technologii mają możliwość rozbudzania swojej wyobraźni poprzez odkrywanie świata, doświadczania go wszystkimi zmysłami, radzenia sobie  z nudą.

@ Budzić kreatywność – Jaki wpływ mają ekrany na rozwój fizyczny dzieci? Dzieci uczą się przede wszystkim przez ruch, tylko w ten sposób dziecko może się harmonijnie rozwijać.

Poniżej link do padleta, na którym na bieżąco umieszczane będą materiały kampanii:

https://padlet.com/kmilej/re-at-lnie-odpowiedzialni-84wlesoqyhmdl9yv

 

Szkolny koordynator kampanii - Kamila Milej

2023-03-28
Barbara Szummer