Jesteś na archiwalnej stronie Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Kliknij w poniższy link, aby przejść na aktualną stronę.

Nowy adres: https://izabelin.pl/sp/

Plastyczny Konkurs Profilaktyczny dla kl.1-5 „Dbamy o siebie”

Regulamin konkursu 

 

1.Celem konkursu jest rozpowszechnianie i promowanie wiedzy dotyczącej zdrowia i zdrowego stylu życia, rozwijanie świadomości prozdrowotnej, pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki odpowiedzialnego życia,  ugruntowania wiedzy ucznia jak to robić, jak wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz na relacje społeczne.

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie plakatu za pomocą środków plastycznych, który  zilustruje lub przedstawi jak dbać o siebie, jak odpowiednio wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz na relacje społeczne, co robić dla swojego zdrowia.

3. Adresatami konkursu są uczniowie klas 1-5  

4. Czas trwania konkursu 14-30 listopada 2022 r.  

5. Na konkurs należy złożyć  samodzielnie  wykonaną pracę graficzną ilustrującą temat konkursu.

6. Format plastycznej pracy konkursowej : plakat  w formacie  - A4 lub A3

7. Technika pracy plastycznej - dowolna 

8. Każda praca plastyczna powinna być podpisana z tyłu - najlepiej drukowanymi literami i zawierać  imię i nazwisko autora, klasę.

9. Prace muszą być wykonywane przez uczestników samodzielnie, choć można korzystać z konsultacji i podpowiedzi dorosłych.  

10. Prace plastyczne prosimy  składać w sekretariacie małej szkoły lub u wychowawcy. Złożone na konkurs prace  plakatowe przechodzą na własność organizatorów.  

11. Komisja złożona zespołu ds. PROFILAKTYKI  wybierze najciekawsze prace w pięciu poziomach wiekowych. Przy ocenie prac plakatowych będą brane pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość, samodzielność i jakość wykonania. Od decyzji komisji nie ma odwołania.

12. Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi na każdym poziomie wiekowym.  

13. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców nastąpi do 20 stycznia 2023 r. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w informacji podsumowującej konkurs. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania imion i nazwisk zwycięzców konkursu, a także prac konkursowych na stronie szkoły  i wykorzystanie ich dla celów promocyjnych szkoły.  

15. Biorąc udział w konkursie uczestnik i jego opiekun prawny potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie Konkursu.  

 

Organizatorzy: zespół ds. PROFILAKTYKI przy szkole Podstawowej w Izabelinie