Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

Kartę zgłoszenia do świetlicy należy złożyć do 15 lipca 2020 r. wrzucając do skrzynki podawczej:

klasy 1-3 - w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5  lub wysyłając zdjęcie/skan wypełnionej karty na e-mail: b.wawrzyniecka@izabelin.edu.pl

klasy 4-8 - w budynku szkoły przy ul. 3 Maja 49  lub wysyłając zdjęcie/skan wypełnionej karty na e-mail: sp@izabelin.edu.pl

 

2020-06-04
Barbara Szummer  

Pobierz pliki