Światowy Dzień Gołębia

26 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy 2C wraz z wychowawczynią w ramach programu naprawczego przygotowali szkolną akcję „Światowy Dzień Gołębia”.

Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na organizacje zajmujące się szerzeniem pokoju w Polsce i na świecie. Na podstawie filmu zostały przybliżone uczniom takie organizacje jak: PAH, PCK, ONZ, UNICEF. Na obu przerwach obiadowych chętni uczniowie mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmu poruszającego wspomnianą problematykę.

W akcji wzięło udział około 60 osób z klas drugich i trzecich gimnazjum oraz klasy siódmej szkoły podstawowej.

Anna Kandziora

2018-05-14
Magdalena Majdańska-Kozak