Jesteś na archiwalnej stronie Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Kliknij w poniższy link, aby przejść na aktualną stronę.

Nowy adres: https://izabelin.pl/sp/

Podsumowanie projektu "Edukacja szansą na lepszą przyszłość"

     2 lipca 2011 roku, w sobotę, na parking przed szkołą w Izabelinie przyjechał autokar, a w nim uczestnicy zielonej szkoły organizowanej w ramach projektu  „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pięciodniowa wycieczka, której celem była Jastrzębia Góra i zwiedzanie atrakcji Trójmiasta, była ostatnim punktem programu w ramach półtorarocznej realizacji projektu unijnego w gimnazjum w Izabelinie. Czas zatem na podsumowanie i wnioski, a te są nadzwyczaj optymistyczne.
     Projekt „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” był realizowany w Zespole Szkół w Izabelinie od stycznia 2010 roku i zakończył się w lipcu 2011 roku. Jego celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Izabelin oraz rozwijanie kompetencji kluczowych. Twórcom projektu przyświecała idea podniesienia wyników egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów ścisłych, a tym samym umożliwienie uczestnikom projektu wyboru dobrej szkoły średniej, co w konsekwencji ma wpłynąć na ich przyszłość edukacyjną i wzrost szansy na satysfakcjonującą posadę na wymagającym rynku pracy.
     Grupą docelową projektu były dzieci, którym przedmioty ścisłe sprawiały pewne trudności oraz te, które w ramach projektu rozwijały swoje zainteresowania z tych wymagających dziedzin nauki. W sumie projektem objęto 72 uczestników. Przez trzy semestry przeprowadzono 196 godzin zajęć z matematyki, 96 lekcji z chemii  i 96 z fizyki. Zajęcia odbywały się w dwunastoosobowych grupach. Dzieci mogły korzystać z zakupionych dla nich pomocy dydaktycznych, takich jak: podręczniki, filmy i gry edukacyjne, sprzęt multimedialny. Oprócz klasycznych zajęć prowadzonych w salach lekcyjnych, uczestnicy projektu mogli zgłębiać wiedzę w sposób mniej tradycyjny.
     Odbyły się trzy jednodniowe wycieczki. Podczas pierwszej z nich uczniowie wzięli udział w seansie w Cinema City zatytułowanym: Przełącz się na ekologię. Interaktywna zabawa miała uświadomić nastolatkom, jaki wpływ na przyrodę może mieć ich postawa proekologiczna. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie wraz z przewodnikiem Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W listopadzie 2010 roku uczestnicy projektu wzięli udział w lekcji muzealnej we wspomnianym już Muzeum Techniki. Gimnazjaliści z klas trzecich poszerzali swoją wiedzę na zajęciach: Ciekawa fizyka, drugoklasiści: Od Słońca do żarówki. Atrakcją dnia było odwiedzenie Centrum Nauki Kopernik. Ostatnia jednodniowa wycieczka odbyła się w marcu 2011 roku. Uczestnicy projektu byli słuchaczami wykładu, jaki miał miejsce na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego temat dotyczył fizyki zabawek. Dzieci odwiedziły także Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie oraz obejrzały film o życiu słynnej noblistki. Wycieczki jednodniowe w sposób oryginalny przybliżyły uczniom zagadnienia z matematyki, fizyki i chemii, ale także wpłynęły na ich samopoczucie, zbudowały bliższe więzi pomiędzy uczestnikami oraz nauczyły pracy w grupie. Taki cel miały też dwie zielone szkoły. W programie wspomnianej już wycieczki nad morze znalazły się między innymi: zajęcia w Oceanarium oraz w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, zwiedzanie Centrum Nauki Experyment w Gdyni i największej w Polsce elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu oraz wizyta w fokarium. Celem zielonej szkoły, która odbyła się rok wcześniej były Bieszczady. Również tam zapewniono młodzieży liczne atrakcje. Plan wycieczki obejmował m.in. przejazd Kolejką Bieszczadzką, zwiedzanie Muzeum Naftownictwa w Bóbrce i elektrowni wodnej oraz rejs statkiem po Jeziorze Solińskim. Wszystkie wycieczki, w których uczestniczyli uczniowie przez półtora roku realizacji projektu miały charakter dydaktyczny, ale także integracyjny. Dzieci wyniosły z nich nie tylko wiedzę przydatną im na dalszych etapach edukacji, ale także niezapomniane wspomnienia.
     Można było się o tym przekonać podczas czerwcowej konferencji, która była swoistym podsumowaniem całego projektu unijnego realizowanego w szkole w Izabelinie. Spotkanie poprowadził dyrektor Zespołu Szkół pan Antoni Zych. Wśród licznie zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządu, Rady Rodziców, dyrekcji szkoły oraz nauczyciele i uczestnicy projektu. W czasie tego spotkania można było dowiedzieć się jak wyglądały zajęcia z przedmiotów ścisłych, obejrzeć reportaże z wycieczek, czy być świadkiem doświadczeń fizycznych i chemicznych przygotowanych i zaprezentowanych przez uczestników projektu. Na konferencji wręczono także nagrody w cyklicznych, semestralnych konkursach wiedzowych z matematyki, fizyki i chemii. Ostatnim punktem spotkania był poczęstunek połączony z wystawą zdjęć dokumentujących realizację projektu w szkole w Izabelinie.
     Dla dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz gimnazjalistów ważne były także efekty, jakie osiągnięto przez półtora roku ciężkiej pracy. Zrealizowano wszystkie zaplanowane zajęcia z przedmiotów ścisłych, zorganizowano konkursy wiedzowe oraz wycieczki, a wszystko to zaowocowało poprawą ocen uczniów z wykładanych przedmiotów, zdobyciem większej liczby punktów na egzaminie gimnazjalnym  w części matematyczno-przyrodniczej  oraz wzrostem samooceny u uczniów, którzy teraz, z większą  wiara w siebie oraz  rozbudzonymi aspiracjami, będą stawiali czoła wyzwaniom, jakie przyniosą kolejne etapy nauki.                                                   
                                     

2012-05-28
Anita Fieducik