Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w klasach 4-8

 

Lp.

Nazwisko i imię

przedmiot

e- mail

1.

Bałabańska Daniela

muzyka d.balabanska@izabelin.edu.pl
2.

Berger Katarzyna

język angielski k.berger@izabelin.edu.pl
3.

Bernacka Anna

historia a.bernacka@izabelin.edu.pl

4.

Biszczan Agnieszka

wychowanie fizyczne

a.biszczan@izabelin.edu.pl
5.

Brogowska Alina

biblioteka a.brogowska@izabelin.edu.pl
6.

Brzozowski Kamil

wychowanie fizyczne k.brzozowski@izabelin.edu.pl

7.

Czunikin-Krasowicka Agata

plastyka

a.czunikin@izabelin.edu.pl

8.

Druchlińska Ewelina terapia pedagogiczna e.mera@izabelin.edu.pl
9. Glazer Honorata religia

h.glazer@izabelin.edu.pl

10.

Gloeh Anna

język angielski a.gloeh@izabelin.edu.pl
11.

Gorczak Katarzyna

język hiszpański k.gorczak@izabelin.edu.pl
12.

Grudziński Mikołaj

religia m.grudzinski@izabelin.edu.pl
13.

Grześlak Jowita

język niemiecki j.grzeslak@izabelin.edu.pl
14.

Gzubicki Waldemar

język angielski w.gzubicki@izabelin.edu.pl

15.

Jakubaszek Katarzyna

język polski

k.jakubaszek@izabelin.edu.pl
16.

Janikowska Elżbieta

język hiszpański e.janikowska@izabelin.edu.pl

17.

Janiszewska Sylwia

język angielski

s.janiszewska@izabelin.edu.pl
18.

Jarzyna Małgorzata

pedagog, doradztwo zawodowe m.jarzyna@izabelin.edu.pl
19.

ks. Jastrzębski Jerzy

religia j.jastrzebski@izabelin.edu.pl

20.

Jenda-Mikołajewska Katarzyna

 język polski

k.jenda@izabelin.edu.pl

21.

Kandziora Anna

fizyka a.kandziora@izabelin.edu.pl
22.

Karczmarek Katarzyna

wychowanie fizyczne k.karczmarek@izabelin.edu.pl
23. Kępska Teresa religia

t.kepska@izabelin.edu.pl

24.

Kempińska Małgorzata

język polski m.kempinska@izabelin.edu.pl
25. Kieniarska Henryka matematyka

h.kieniarska@izabelin.edu.pl

26.

Klimek Justyna

wychowanie fizyczne j.klimek@izabelin.edu.pl

27.

Kornatowski Bartłomiej

 przyroda, geografia

b.kornatowski@izabelin.edu.pl

28.

Kośmińska Lidia

technika, zajęcia techniczne l.kosminska@izabelin.edu.pl
29.

Kozieł Gracjan

wychowanie fizyczne g.koziel@izabelin.edu.pl

30.

Kropidłowska Agata biblioteka a.kropidlowska@izabelin.edu.pl
31.

Krystian Natalia

muzyka n.kwasniewska@izabelin.edu.pl

32.

Lewczuk Anna

przyroda, geografia

a.lewczuk@izabelin.edu.pl

33.

Licznerska Anna

matematyka a.licznerska@izabelin.edu.pl
34. Litwin-Kozak Urszula język angielski

u.litwin@izabelin.edu.pl

35.

Merda Waldemar

wychowanie fizyczne w.merda@izabelin.edu.pl
36.

Mędziak Katarzyna

język angielski k.medziak@izabelin.edu.pl
37. Nalborska Joanna

matematyka

j.nalborska@izabelin.edu.pl

38.

Olszewska-Dąbkiewicz Dominika

język polski

d.olszewska@izabelin.edu.pl

39.

Omiecińska Anna

język angielski a.omiecinska@izabelin.edu.pl
40.

Ordon Anna

edukacja dla bezpieczeństwa a.ordon@izabelin.edu.pl
41.

Perlan Edyta

matematyka, fizyka e.perlan@izabelin.edu.pl
42.

Pikuła Magdalena

matematyka m.pikula@izabelin.edu.pl
43.

Psuja Barbara

matematyka b.psuja@izabelin.edu.pl

44.

Psuja Grzegorz

historia

g.psuja@izabelin.edu.pl

45.

Rajca-Goliszek Alina

język polski, historia a.rajca@izabelin.edu.pl
46.

Skwarek Damian

wychowanie fizyczne d.skwarek@izabelin.edu.pl
47. Słomczyńska Małgorzata pedagog, pedagog specjalny

m.slomczynska@izabelin.edu.pl

48.

Smuniewska-Adamska Teresa

świetlica t.smuniewska@izabelin.edu.pl
49.

Sobala Dorota

historia, wos, etyka d.sobala@izabelin.edu.pl
50.

Sokołowska Maja

język angielski m.sokolowska@izabelin.edu.pl
51.

Stawska Aleksandra

język angielski a.stawska@izabelin.edu.pl
52.

Stawski Paweł

język angielski p.stawski@izabelin.edu.pl

53.

Trawczyńska Beata

język angielski

b.trawczynska@izabelin.edu.pl

54.

Tutkaj Paulina

chemia p.tutkaj@izabelin.edu.pl
55.

Twarowski Karol

wychowanie fizyczne k.twarowski@izabelin.edu.pl

56.

Wasiukiewicz Anna psycholog a.wasiukiewicz@izabelin.edu.pl
57.

Wieczorek Beata

informatyka b.wieczorek@izabelin.edu.pl
58.

Winiarczyk-Szymerska Anna

informatyka, zajęcia komputerowe a.winiarczyk@izabelin.edu.pl
59.

Wiśniewska Paulina

wychowanie fizyczne p.wisniewska@izabelin.edu.pl
60.

Wojciechowicz Ewa

biologia e.wojciechowicz@izabelin.edu.pl
61.

Zaleska-Rolewicz Iwona

przyroda, biologia i.zaleska@izabelin.edu.pl
62. Zawlik-Borkowska Agnieszka język polski

a.zawlik@izabelin.edu.pl

63..

Żuk Iwona

 język polski, historia

i.zuk@izabelin.edu.pl