Udział szkoły w pilotażowym projekcie organizacji Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej


W ramach projektu współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, które powołało w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW).

2022-02-24

Barbara Szummer  
powrót