Z pięknem przyrody przez Granice

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin (ISPMiG) serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym “z Pięknem przyrody przez Granice”, który organizuje we współpracy z Gminami Partnerskimi Izabelina –Méru (Francja), Mickuny (Litwa), Dołni Cziflik (Bułgaria), oraz Montedinove (Włochy).

Konkurs adresowany jest do amatorów, osób mieszkających, pracujących i uczących się na terenie Gminy Izabelin, a także w Gminach Partnerskich.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace fotograficzne, których tematem jest przyroda Gminy Izabelin i Gmin Partnerskich.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

M – dzieci i młodzież w wieku do lat 16;

Open – młodzież i dorośli w wieku powyżej 16 lat.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I Eliminacje – Gminy Partnerskie ogłaszają Konkurs wśród swoich mieszkańców i powołują Jury, które wybiera trzy spośród zgłoszonych do niej prac fotograficznych (miejsca od I do III), w każdej kategorii oraz jedno wyróżnienie.

Etap II Finał – wybrane prace w Etapie I z każdej Gminy Partnerskiej, zostaną ocenione przez międzynarodowe Jury, w skład którego wejdą dwie osoby z każdej Gminy. Jury wybierze trzy zwycięskie prace w każdej kategorii (miejsca od I do III) oraz jedno wyróżnienie w każdej kategorii.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie fotografii wraz z oświadczeniem (załączniki do Regulaminu konkursu) drogą elektroniczną na adres info@ispmig.org (max. 3 zdjęcia o parametrach min. 2000×3000 pikseli).

Termin nadsyłania prac – 10 października 2021 r.

Zwycięskie fotografie będą opublikowane na stronie ISPMiG, w mediach społecznościowych, a także prezentowane w przestrzeni publicznej Gminy Izabelin oraz Gmin Partnerskich.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Harmonogram konkursu:

Do 10 października 2021 – nadsyłanie prac konkursowych;

Do 17 października 2021– wybór zwycięskich prac w Gminie Izabelinie i Gminach Partnerskich;

Do 24 października 2021 – prace międzynarodowego Jury

24 października 2021 – Ogłoszenie wyników II etapu konkursu.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami oraz regulamin prac Jury dostępne są pod linkiem https://www.ispmig.org/konkurs-fotograficzny-2021/

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

2021-09-23
Magdalena Majdańska-Kozak