„Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”

Od stycznia 2019 r. w naszej szkole realizowany jest projekt „Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Partnerami projektu są Gmina Izabelin i Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych uczniów oraz nabycie przez nich umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.

Uczniowie mogą brać udział w zajęciach dodatkowych z: matematyki, przyrody, chemii, fizyki i robotyki. Chcemy rozwijać zainteresowania i pasje dzieci oraz ich kreatywność. W ramach projektu wsparciem objęci są także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej – zajęcia specjalistyczne przeznaczone są wyłącznie dla uczniów klas I.

Wartość projektu: 863 372,74 zł

Wysokość dofinansowania: 819 648,74 zł

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2021 (został przedłużony z uwagi na sytuację epidemiczną).

 

Rekrutacja do udziału w projekcie

W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą: formularz zgłoszeniowy i deklaracja udziału w projekcie oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. W imieniu dziecka dokumenty podpisuje rodzic. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 13 września 2021 r. – 20 września 2021 r. (można je wrzucać do skrzynek na dokumenty ustawionych w holu szkoły). Informacja o wynikach rekrutacji i terminie pierwszych zajęć zostanie przekazana za pośrednictwem e-dziennika po zakończeniu procedury.

Uwaga!

Komplet dokumentów rekrutacyjnych (tj. formularz zgłoszeniowy i deklarację udziału w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) składają tylko rodzice tych uczniów, którzy po raz pierwszy będą uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu. Rodzice uczniów, którzy brali udział w zajęciach w ubiegłych latach szkolnych, składają tylko zgłoszenie z deklaracją wyboru zajęć na rok szkolny 2021/2022.

2021-09-13
Anita Fieducik  

Pobierz pliki
\plik do pobrania Regulamin rekrutacji (201.61 kB)