Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone do 31 lipca 2020 r. W tym terminie zostaną przekazane do szkół zaświadczenia, które będzie można odbierać w sekretariacie. Jak tylko je otrzymamy, poinformujemy o tym na stronie szkoły.

Wyniki można także sprawdzić za pośrednictwem serwisu https://wyniki.edu.pl Uczniowie zainteresowani taką możliwością mogą odebrać login i hasło w sekretariacie szkoły - zgodnie z informacją podaną na powyższej stronie logowanie będzie możliwe 31 lipca.

Przypominam, że uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Dyrektora OKE. Wniosek o wgląd składa się do Dyrektora OKE. Po dokonaniu wglądu uczeń lub jego rodzice mogą również zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Szczegóły dotyczące procedury wglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej zawiera informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu umieszczona w załączniku (s. 46 - 48).

2020-07-10
Anita Fieducik  

Pobierz pliki