Młodzi zdolni, aktywni.

W tym roku w Gminie Izabelin rusza nowy program wspierający finansowo uzdolnionych uczniów oraz młodych ludzi aktywnych i zaangażowanych społecznie, szczególnie w formie wolontariatu. Zachęcamy do udziału w ww. programie wszystkich wyróżniających się uczniów. Z wnioskiem może wystąpić rodzic, dyrektor szkoły lub opiekun zajęć pozalekcyjnych.

Wnioski należy składać w Centrum Usług Wspólnych do dnia 31 lipca 2020 roku. Wszystkie informacje dotyczące przyznawania stypendium dostępne są pod adresem http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2019-pdf/XV.115.19.pdf  lub telefonicznie pod numerem 22 111 00 73.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami programu.

2020-06-02
Anita Fieducik  

Pobierz pliki