Mali dziennikarze

Uczniowie klasy 5c z koła dziennikarskiego "Młody reporter" spotkali się z Wójt Izabelina - Panią Dorotą Zmarzlak. Głównym tematem rozmowy był gminny PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Pani Wójt opowiadała o potrzebie segregowania śmieci oraz o konieczności utworzenia nowoczesnego PSZOKU w naszej gminie. 
Wywiad z Panią Wójt, który przeprowadzili Uczniowie koła dziennikarskiego ukaże się wkrótce na łamach "Listów do sąsiada".
Zapraszamy do lektury.
Dominika Olszewska-Dąbkiewicz
2020-02-17
Magdalena Majdańska-Kozak