„Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”

Od stycznia 2019 r. w naszej szkole realizowany jest projekt „Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Partnerami projektu są Gmina Izabelin i Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych uczniów oraz nabycie przez nich umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy. Dla uczniów organizowane są dodatkowe zajęcia: matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, chemiczne, fizyczne, robotyki i kółka szachowego oraz pikniki naukowe. Liczymy na to, że atrakcyjnie i nowocześnie prowadzone lekcje rozbudzą pasje i zainteresowania dzieci oraz przekonają je, że nauka może być przydatna i jednocześnie ciekawa. Będziemy kłaść nacisk na kształtowanie i rozwijanie kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej.

W ramach projektu wsparciem objęci są także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej. Podejmowane działania są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy i środków, w które doposażone zostały pracownie przedmiotowe w szkole (m.in. laptopy, tablice interaktywne, drukarka 3d, podręczniki, materiały dydaktyczne).

Wartość projektu: 863 372,74 zł.

Wysokość dofinansowania: 819 648,74 zł.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020.

Rekrutacja do udziału w projekcie

W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą: formularz zgłoszeniowy i deklaracja udziału w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W imieniu dziecka dokumenty podpisuje rodzic. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 6 września 2019 r. – 13 września 2019 r. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana za pośrednictwem e-dziennika po zakończeniu procedury.

Uwaga!

Komplet dokumentów rekrutacyjnych (tj. formularz zgłoszeniowy i deklarację udziału w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) składają tylko rodzice tych uczniów, którzy po raz pierwszy będą uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu. Rodzice uczniów, którzy brali udział w zajęciach w ubiegłym roku szkolnym, składają tylko zgłoszenie z deklaracją wyboru zajęć na rok szkolny 2019/2020.

2019-09-06
Anita Fieducik  

Pobierz pliki

\plik do pobrania regulamin rekrutacji (204.25 kB)