„Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”

Uczniowie dwóch klas czwartych naszej szkoły rozpoczęli udział  w projekcie, którego organizatorem jest Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Projekt podzielony jest na dwie części - indywidualną naukę matematyki w autorskim systemie e-learningowym, koordynowaną przez organizatora projektu oraz zajęcia warsztatowe, które będą odbywały się w Warszawie w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Nauka matematyki jest dostępna online dla wszystkich uczestników projektu. Zadania podzielone są na moduły, które są systematycznie udostępniane uczniom. Do udziału w części warsztatowej zostaną zaproszeni wybrani uczestnicy, którzy udzielą odpowiedzi na wszystkie przygotowane dla nich zadania matematyczne oraz wykażą się największym zaangażowaniem.

Szczegóły projektu oraz regulamin dostępne są na stronie: https://power.mini.pw.edu.pl/#/

2019-04-03
Magdalena Majdańska-Kozak