Spotkanie informacyjne dla Rodziców uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjalnych

Podczas wrześniowych zebrań wychowawcy lub pedagog szkolny informowali Rodziców uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjalnych o możliwym dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. Wszystkich Rodziców, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące organizacji egzaminów zapraszamy na spotkanie z pedagogiem szkolnym, które odbędzie się 27 września 2018 r. o godzinie 17.00, w sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ulicy 3 Maja 49.

W załącznikach materiały informacyjne dotyczące egzaminów przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

2018-09-18
Anita Fieducik  

Pobierz pliki