Spotkanie informacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów przyszłych czwartoklasistów

Spotkanie informacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 będą uczęszczać do klas czwartych Szkoły Podstawowej w Izabelinie, odbędzie się we wtorek, 13 czerwca 2017 r., o godz. 18.00 w sali gimnastycznej budynku szkoły przy ul. 3 Maja 49. Serdecznie zapraszamy.

2017-06-01
Anita Fieducik