Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego "NIE UŻYWAM"

Organizatorem konkursu był Zespół ds. profilaktyki w składzie: Anna Szugzda-Baran, Małgorzata Jarzyna, Małgorzata Słomczyńska, Iwona Mączka-Leonhardt, Karolina Talarek-Zgódka.

Konkurs skierowany był do uczniów Zespołu Szkół w Izabelinie i trwał w okresie od 7 marca do 31 marca 2017 r. Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów, poprzez aktywną twórczość, postaw propagujących zdrowy styl życia, jak również rozwijanie świadomości związanej z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania różnego typu używek. Zadaniem uczestników było przygotowanie projektu koszulki (T-shirt) zniechęcającej do stosowania różnego typu używek. Projekt powinien mieć kształt koszulki wyciętej z papieru - format A3 i przedstawiać poruszaną problematykę w formie graficznej oraz tekstowej i spełniać następujące kryteria:

1. zgodność projektu z tematyką,

2. samodzielność wykonania,

3. oryginalność pomysłu,

4. estetyka,

5. atrakcyjność formy i treści przedstawianego zagadnienia.

Każdy uczestnik mógł przygotować tylko jedną pracę. Do komisji konkursowej ogółem wpłynęły 43 prace z czego 11 nie spełniało kryteriów regulaminowych. Spośród zgłoszonych na konkurs projektów Jury konkursowe wyłoniło następujących zwycięzców:

Gimnazjum

Julia Orlińska - klasa 1B

Szkoła Podstawowa klasy 4-6

Jakub Szkutnicki - klasa 6b

Szkoła Podstawowa klasy 1-3 

Magda Stapp - klasa 2c

Grzegorz Wójcik - klasa 2c

Kuba Koza - klasa 2e

Paulina Zubrzycka - klasa 2e

Natalia Bieńkowska - klasa 2e

Julian Szummer - klasa 3e

Nikola Zaręba - klasa 3f

Gratulujemy zwycięzcom! Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie profilaktycznym i zachęcamy do aktywności w kolejnych.

Małgorzata Słomczyńska

2017-05-05
Anita Fieducik