V KONCERT SZANUJEMY SIĘ I WSPIERAMY już za nami

14 czerwca 2016 roku, w Centrum Kultury Izabelin odbył się V koncert „Szanujemy się i wspieramy”. Organizatorami koncertu są: Wójt Gminy Izabelin, Zespół Szkół w Izabelinie oraz Centrum Kultury Izabelin. Koncert poprowadzili: Daria Kuźniecow-Dudko i Olgierd Porębski z Rad Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie.

Po raz piąty, Antoni Zych – dyrektor Zespołu Szkół w Izabelinie i wicedyrektorzy: Barbara Szummer, Anita Fieducik oraz Magdalena Majdańska-Kozak wręczyli dyplomy i nagrody wyróżnionym uczniom z klas 1-6 Szkoły Podstawowej i 1-3 Gimnazjum z Zespołu Szkół w Izabelinie - za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną poszkodowanym koleżankom i kolegom w ramach programu „Szkoła bez przemocy” w roku szkolnym 2015/2016. Program przynosi efekty. Dzięki stosowanym zasadom programu, w Zespole Szkół w Izabelinie uczniowie, nauczyciele i rodzice nieustannie przeciwdziałają agresji i przemocy przez zwiększenie świadomości tego problemu. W izabelińskiej szkole wdrażane są konkretne narzędzia, które skutecznie i systemowo zwalczają agresję i przemoc. Celem nadrzędnym jest dobro uczniów i ich ochrona przed zagrożeniami otaczającego świata. Po raz trzeci nagrodzono także gimnazjalistów ze Szkolnego Klubu Wolontariusza za pomoc niesioną nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w opiece nad uczniami klas 1-3 w świetlicy szkolnej. Nagrody dla naszych uczniów ufundowała firma Warbus Sp. z o.o.

Tegoroczny koncert obfitował w bogaty program teatralno-filmowy o tematyce agresji i przemocy przygotowany przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Liczne próby z udziałem uczniów i nauczycieli, które wymagały sporego wysiłku organizacyjnego, dały znakomity efekt. Publiczność z wielkim zainteresowaniem obejrzała trzy przedstawienia teatralne oraz trzy filmy. Przedstawienie pt.” Rom-Grom bohater szkoły” zostało przygotowane pod kierunkiem polonistek naszej szkoły: Katarzyny Jendy-Mikołajewskiej oraz Katarzyny Jakubaszek. Wystąpili uczniowie z klas czwartych i szóstych. Sztukę przygotowano według scenariusza autorstwa Jagody Karskiej i Małgorzaty Papis – uczennic klasy 5f, które otrzymały I nagrodę w konkursie na scenariusz teatralny „Wygramy z agresją i przemocą w szkole”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele i Rada Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie. Scenariusz drugiego przedstawienia „Potęga słowa” napisała Pola Zemło przy współpracy z Martą Adamczyk z klasy 2a z Gimnazjum. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem: Aliny Rajcy-Goliszek – polonistki oraz Anny Szugzdy-Baran – pedagoga naszej szkoły. Wystąpiły uczennice Gimnazjum z klas 2a i 2b. Najmłodsi uczniowie z klas 1-3 Szkoły Podstawowej oczarowali widzów świetnie zagranymi rolami w przedstawieniu pt.” Czerwony Kapturek szuka księcia”. Nad występem czuwały – Anna Szymczak oraz Magdalena Białecka – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkół w Izabelinie.

Filmy wyemitowane podczas koncertu „Szanujemy się i wspieramy” zostały wyłonione w ramach szkolnego konkursu filmowego „Stop przemocy”. Celem konkursu było kształtowanie wśród młodych osób postaw związanych z przeciwdziałaniem różnorodnym formom przemocy oraz postaw promujących odpowiedzialność za siebie, grupę rówieśniczą, współpracę oraz pomoc słabszym. Koordynatorem konkursu była pani Małgorzata Słomczyńska - pedagog szkolny oraz zespół specjalistów. Wyłonione filmy: „Stop przemocy w szkole” – trzecie miejsce w konkursie, autorstwa uczniów klasy 6a: Aleksandra Kamińskiego, Bartosza Wasilewskiego, Jana Przygody, Krzysztofa Komorowskiego, Bartosza Rychlika; „Stop przemocy” – drugie miejsce –autorstwa: Kornelii Czaban, Julii Dziekańskiej, Oliwii Węgierek, Julii Dworakowskiej z klasy 5a; „Pomagać każdy może” – pierwsze miejsce w konkursie – autorstwa uczniów klasy 6c: Aleksandry Piszczyk, Jana Kieniewicza, Zuzanny Fijałkowskiej, Julii Sternickiej zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Podczas koncertu wystąpili także laureaci Szkolnego Konkursu Talentów SZKKOT: Klara Dubaniewicz z klasy 1f i jej tata Paweł Dubaniewicz, Natalia Zielińska z klasy 4b i grupa Hurts Bis z klasy 4c. Obejrzeliśmy także występy grupy Izabelińskie Słowiki prowadzonej przez Elżbietę Olejnik – nauczycielkę muzyki naszej szkoły oraz Akademii Tańca Loff prowadzonej przez Magdalenę Krasowską.

Do organizacji tegorocznego koncertu włączyło się – uwaga - ponad 270 uczniów! To największa liczba notowana w historii koncertów „Szanujemy się i wspieramy”. Większość stanowią tzw. wierni wolontariusze, którzy wspierają nas od 5 lat. Do akcji włączają się także nowi – nadzieja na najbliższe lata. Każdy wolontariusz mógł sobie wybrać zadanie: od projektu naklejki na kotylion; produkcję kotylionów; przygotowanie prac tematycznych zdobiących salę koncertową; obsługę stołu bankietowego, przygotowanie wypieków, obsługę sali koncertowej, rejestrację wolontariuszy, dystrybucję kotylionów wśród gości, operowanie światłem z dyżurki, występy artystyczne…. Ich wkład jest dobrowolny. Wspierają nas dla idei, bezinteresownie. Brawo! Serdecznie dziękujemy wszystkim Ludziom Dobrej Woli, którzy pomogli nam w organizacji koncertu. W sposób szczególny dziękujemy Państwu: Witoldowi Malarowskiemu, Ryszardowi Haczkowi, Beacie Pilaszek, Katarzynie Wojtak, Marcie Wojtachnio i Jerzemu Pietrzakowi z Urzędu Gminy Izabelin; Januszowi Marciniakowi, Marcinowi Bończakowi, Iwonie Mazurek i Teresie Tyburskiej z Centrum Kultury Izabelin; Antoniemu Zychowi, Barbarze Szummer, Anicie Fieducik, Magdalenie Majdańskiej-Kozak, Ryszardowi Górce, Katarzynie Jendzie-Mikołajewskiej, Katarzynie Jakubaszek, Małgorzacie Słomczyńskiej, Alinie Rajcy-Goliszek, Annie Szugzdzie-Baran, Elżbiecie Olejnik, Ewelinie Skowron, Annie Ordon, Annie Szymczak, Magdalenie Białeckiej, Edycie Poniatowskiej, Beacie Wawrzynieckiej, Sylwii Balcerowskiej, Annie Górka, Annie Sakowicz i uczniom-wolontariuszom z Zespołu Szkół w Izabelinie; Krzysztofowi Przybyszowi, Katarzynie Szymonik, Magdalenie Krasowskiej, Kindze Beredzie, Patrycji i Zbigniewowi Bykowskim, Wojciechowi Kosowiczowi, Agnieszce Śliwczyńskiej oraz Annie Magner. Jesteśmy razem. W górę serca.

Tekst: Daria Kuźniecow-Dudko

Zdjęcia: Anna Magner

2016-09-05
Anita Fieducik