Wykład dotyczący profilaktyki uzależnień

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej (klasy 1-6) i Gimnazjum na wykład dotyczący profilaktyki uzależnień, który odbędzie się 14 kwietnia 2016 r., w godz. 18.00 – 19.30, w sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ulicy 3 Maja 49.

Celem spotkania jest dostarczenie informacji o środkach psychoaktywnych oraz uwrażliwienie Rodziców na zagrożenie jakim są narkotyki, dopalacze i e-papierosy. Ważnym celem prelekcji jest również ukazanie Rodzicom czynników chroniących dziecko przed używaniem narkotyków, w tym wyrażanie stanowczej dezaprobaty, prowadzenie rozmów z dzieckiem na temat zagrożeń wynikających ze stosowania narkotyków oraz troskliwej kontroli dziecka.

2016-03-21
Anita Fieducik