"Mistrzowie Kodowania"

W styczniu 2016 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja do udziału w zajęciach organizowanych w ramach programu „Mistrzowie Kodowania”. Jest to III edycja tego projektu, do której zgłosiło się blisko 1200 szkół z całej Polski. Zgłoszone zespoły uczniowskie przejdą kurs programowania składający się z 8 dwugodzinnych modułów. Udział w programie jest bezpłatny.

Co daje uczniom nauka programowania?

Programowanie uczy kluczowych umiejętności, niezbędnych we współczesnym świecie: logicznego myślenia, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań, wyciągania logicznych wniosków, ale także jakże ważnej współpracy w grupie oraz cierpliwości. Nauka programowania daje dzieciom narzędzia pozwalające odnaleźć się w świecie nowoczesnych technologii. Tworzenie gier, programów uczy kreatywnego rozwiązywania problemów.

Jak się zapisać?

W sekretariacie szkoły dostępne są druki oświadczeń dla rodziców/opiekunów, którzy chcą zgłosić dziecko do udziału w programie. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie do 25 stycznia 2016 r. Postaramy się zorganizować zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów, ale zastrzegamy możliwość przeprowadzenia dodatkowych testów, jeżeli okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza możliwości organizacyjne szkoły.

Termin zajęć.

Zajęcia rozpoczną się w II semestrze roku szkolnego, w marcu 2016 r. Uczniowie będą spotykali się raz w tygodniu. W marcu przygodę z kodowaniem rozpocznie grupa, która będzie miała zajęcia w czwartki, w godz. 15.00 – 17.00. Od kwietnia uruchomimy kolejną grupę – w poniedziałki, w godz. 14.30 – 16.30. Podane terminy dotyczą Szkoły Podstawowej i mogą ulec zmianie.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.mistrzowiekodowania.pl. Tam też znajduje się Regulamin III edycji programu Mistrzowie Kodowania - prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z nim.

2016-01-05
Anita Fieducik  

Pobierz pliki

wzory oświadczeń (367.71 kB)